สศก. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

           วันที่ 1 มกราคม 2564 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2564

            ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดย ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3590885241000551