สศก. มอบของวันเด็กให้ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ

สศก. มอบของวันเด็กให้ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ

       วันที่ 6 มกราคม 2564 นางศศิญา  ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่งมอบของขวัญวันเด็กให้แก่ คุณสุรเดช โพธิ์ประสิทธิ์ ประธานชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เพื่อมอบเป็นของขวัญและให้กำลังใจให้เด็กในชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพฯ ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/3603057096450032