สศก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี

             วันที่ 5 เมษายน 2564 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้กองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา ณ บริเวณห้องโถงชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3847630715326001