การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐชิลี

      วันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 5 ณ เมืองปูแอร์โตบารัส สาธารณรัฐชิลี โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมทั้งเข้าร่วมศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2392038160885271