สศก. ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี

      วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาวภัสชา ผ่องใส ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2451362824952804