การประชุมแนวทางปฏิบัติการทำงานของสำนักงานเลขานุการกรม สศก.

      วันที่ 2 ตุลาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมแนวทางปฏิบัติการทำงานต่อเลขาธิการสศก.ของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีเจ้าพนักงานธุรการจากทุกส่วนฝ่ายเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทางเดียวกัน ถูกต้อง ณ ห้องสมุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=464015104324955&ref=page_internal