ผอ.สศท.12 ร่วมประชุมคณะทำงานการประสานงานด้านการตลาดหรือแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side)

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะทำงานการประสานงานด้านการตลาดหรือแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) โดยมีนายนุภาษ สันตยานนท์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีหลังเก่า ชั้น 2