สศก.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี

      วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 129 ปี ในการนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้มอบเงินร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2462507340505019