สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ติดตามการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวย การสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล ติดตามการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการนี้ได้เดินทางไปพบปะประชาชน รับฟังปัญหาของพื้นที่ ณ.บ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นประธานพิธีมอบใบสำคัญกรรมสิทธิ์ โค – กระบือ ตามโครงการ “ไถ่ชีวิตโค – กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” แก่เกษตรกร จำนวน 12 ราย มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 21 ราย พร้อมทั้งมอบนโยบายรัฐบาลแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2494972867262936&__tn__=-UC-R