สศท.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 6.30 น. นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 89 รูป และร่วมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

เวลา 19.30 น. นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมพิธีจุดเทียนพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกร ร่วมพิธีดังกล่าว