สศท.2 ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท. 2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ สศท.2 เข้าร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) (MASK) จำนวน 6,000 ชิ้น จากผ้าคัตตอลอย่างดี จำนวน 250 เมตร ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในการรณรงค์ป้องกันไวรัสโควิด 19