เกษตรฯ เตรียมรุกแผนรับมือไม้ผลออกตลาด สศก. แจงผลพยากรณ์ปี 58 ทั้ง 6 ชนิด

เกษตรฯ เตรียมพร้อมมาตรการและแผนการบริหารจัดการผลไม้เพื่อรองรับผลผลิตออกสู่ตลาดแล้ว ด้านสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลพยากรณ์ไม้ผล 6 ชนิด ระบุ ปี 58 ทุเรียน-มังคุด-ลำไย-ลิ้นจี่ เนื้อที่ให้ผลเพิ่ม ด้าน เงาะ-ลองกอง เนื้อที่ให้ผลลดลง เผย ราคาส่วนใหญ่ยังอยู่ใน