ติดตามพื้นที่นาปรังภาคกลาง สศก.15 พร้อมสำรวจภาวะครัวเรือนเกษตรกร 4 จังหวัด

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 15 เผย พื้นที่นาปรัง 4 จังหวัดภาคกลาง อยุธยา สระบุรี ปทุมธานีและนนทบุรี ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 47.63 จากการประกาศให้งดทำนาปรังของกระทรวงเกษตรฯ ด้าน สศก.15 เตรียมกำลังพลลงสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรกรเพื่อร่วมแก้ไขปัญ