สศก.7 ร่วมผลักดันนโยบายโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ จ.ชัยนาท

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 ร่วมบูรณาการโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดชัยนาท ชู 3 จุดพื้นที่คัดเลือก คือ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวัดพระแก้ว ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหางแขยง และกลุ่มเกษตรกร ต.หนองแซง หวังเกิดการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง สู่การสามารถบริหารจัดก