เกษตรฯ รุก Road Map ปรับโครงสร้างการผลิต ระดมทั่วประเทศ แจงนโยบาย-แผนงานโดยตรง

เกษตรฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ระดมทุกหน่วยในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด้านจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด ด้านส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และด้านบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา เปิดเวทีใหญ่ รับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่จากผู้บริหารโดยตรง