ตามติด 1 ตำบล 1 ล้าน เพชรบุรี สศท.10 เจาะ 5 ตำบล แจงผลติดตามโครงการระยะแรก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ส่วนแยกเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการ 1 ตำบล 1 ล้านบาท เผย เมืองเพชร มีพื้นที่ดำเนินโครงการ 3 อำเภอ รวม 5 ตำบล ระบุ เกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจโครงการระดับปานกลาง เพื่อช่วยจุนเจือครอบครัวได้ดี แต่มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวนมาก จึงต้อ