สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 18-24 พฤษภาคม 2558


  อ้อยและน้ำตาล (25 พ.ค. 2558)
  ไหม (25 พ.ค. 2558)
  สับปะรด (25 พ.ค. 2558)
  ยางพารา (25 พ.ค. 2558)
  มันสำปะหลัง (25 พ.ค. 2558)
  ฝ้าย (25 พ.ค. 2558)
  ปศุสัตว์ (25 พ.ค. 2558)
  ประมง (25 พ.ค. 2558)
  ถั่วเหลือง (25 พ.ค. 2558)
  ถั่วลิสง (25 พ.ค. 2558)
  ถั่วเขียว (25 พ.ค. 2558)
  ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี (25 พ.ค. 2558)
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (25 พ.ค. 2558)
  ข้าว (25 พ.ค. 2558)
  กาแฟ (25 พ.ค. 2558)
  อ่านข่าวย้อนหลัง (25 พ.ค. 2558)