สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 20-26พ.ย.60

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,508 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,528 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.31
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,344 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,300 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.38
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,147 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,146 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.09

ข่าวสัปดาห์ 20 - 26 พ.ย. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.97 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.20 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.94 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.85 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.86 
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.32 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.98 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.26 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.66 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.52 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.86 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 262.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,554 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 252.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,287 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.12 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 267.00 บาท

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

               กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2560/61 ว่ามี 1,066.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,062.61 ล้านตันในปี 2559/60 ร้อยละ 0.38 โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ แคนาดา เวียดนาม และอิหร่าน มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 151.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 141.82 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.77 โดยบราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย และเมียนมาร์ ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป อียิปต์ อิหร่าน เกาหลีใต้ เวียดนาม โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน มาเลเซีย และเปรู มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย) 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 344.55 เซนต์ (4,470 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 339.52 เซนต์ (4,442 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.48 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 28.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 20-26 พ.ย.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 70.70 เซนต์
(กิโลกรัมละ 51.37 บาท) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 68.91 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.48 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.60 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.89 บาท

20 - 26 พ.ย. 2560
สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
          สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อหมูที่เริ่มมีมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดสุกรเริ่มคึกคัก แนวโน้มสัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย 
          สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 54.42 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 52.54 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 49.45 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 53.83 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 56.52 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 50.55 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 54 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งสุกรมีชีวิต ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 53.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 55.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.60

 

ไก่เนื้อ
 
          สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคักและคล่องตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 36.47 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.58 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 35.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 36.28 บาท ภาคใต้ กิโลกรัมละ 40.23 บาท และภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไก่มีชีวิตหน้าโรงฆ่า จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

          สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดไข่ไก่เริ่มคึกคักและคล่องตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 261 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 254 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.76 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 273 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 277 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 252 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 11.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 18.18
          าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 336 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 337 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 335 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 352 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 316 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 342 บาท 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งไข่เป็ดคละ ณ แหล่งผลิตภาคกลาง จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 93.64 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 94.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.72 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 93.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 94.76 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 90.16 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 96.45 บาท

กระบือ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
          ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 73.08 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 72.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.81 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 69.28 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 20-26 พ.ย. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.50 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 37.00
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 992.07 (12.01. บาท/กก.) สูงขึ้นจาก บุชเชลละ 966.20 เซนต์ ( 11.79 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.68
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 320.83 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.57 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 310.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.33 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.17
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.06 เซนต์ (24.73 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 34.39 เซนต์ (25.18 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.96หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

          หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 20-26 พ.ย. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.36 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.82 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.69

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 20-26 พ.ย.60

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.07 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 17.78 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.63 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี