สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 25-31 ธ.ค.60

ข่าวสัปดาห์ 25-31 ธ.ค.60

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ


          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.66 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 17.30 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.86
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 673.25 ดอลลาร์สหรัฐ (21.89 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 675.20 ดอลลาร์สหรัฐ (21.89 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 580.75 ดอลลาร์สหรัฐ (18.88 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 582.40 ดอลลาร์สหรัฐ (18.88 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.28 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 457.25 ดอลลาร์สหรัฐ (14.87 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 456.80 ดอลลาร์สหรัฐ (14.81 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 25-31 ธ.ค. 2560
ถั่วลิสง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
      ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
            ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
            ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
            ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.36 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 25-31 ธ.ค.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 78.26 เซนต์
(กิโลกรัมละ 56.79 บาท) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 76.14 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.10 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.78 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.69 บาท