ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลการใช้สารทดแทนที่ช่วยให้เกษตรกรปลอดภัยในการทำการเกษตรมากขึ้น
สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนิสิตคณะเกษตร อยากสอบถามเรื่องการรักษาความสดใหม่ และการฆ่าเชื้อโรคในการขนส่ง เนื่องจากได้ไปสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่าเกษตรกรใช้สารฟอมาลีน ในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆก่อนการขนส่งและเพื่อเป็นการรักษาความสดใหม่ อยากทราบว่า มีสารอื่นๆ นอกจากสารเคมี หรือเป็นสารจากธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนฟอมาลีนได้หรือไม่คะ หรือพอจะมีคำแนะนำใดๆที่สามารถทำให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนบ้างคะ
By : ตรีอักษร
Report delete
Back to webboard

No post reply

Post reply