ขอควาอนุเคราะห์ข้อมูล
สำหรับการทำรายงานวิจัย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่\nรบกวขอข้อมูลต่อไปนี้ครับ ผลผลิต จำนวนพื้นที่เพาะปลูก และราคาของข้าว นาปี และนาปรัง ปี 2541-2560 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ\n\n
By : ธีรชน เขมรัฐสุธี
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply