ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย/ไร่ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองและอำเภอ แม่ใจ\nพื้นที่สำคัญ (ข้าวนาปี แยกรายพันธุ์ ข้าวนาปรัง แยกรายพันธุ์ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ลิ้นจี่) และราคา ของพื้ชพวกนี้ด้วยนะครับ \nขอบคุณครับ
By : สุวิทย์ รื่นเริง
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply