ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย
ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตเฉลี่ย ของข้าว มันสำปะหลัง อ้อย\nทั้งประเทศ รายจังหวัด ย้อนหลัง 20 ปี เพื่อประกอบการวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
By : พิมพ์พร
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply