ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคายางพาราย้อนหลัง ปี 2554-2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคายางพาราย้อนหลัง ปี 2554-2562 โดยเป็นราคาน้ำยางสด ราคายางแผ่นดิบ และราคายางก้อนถ้วย ค่ะ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ\n\n
By : นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply