ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเพื่อจัดทำงานวิจัย
อยากทราบต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากเกษตรกร ขอบคุณครับ
By : นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
I am genuinely pleased to glance at this website posts which carries tons of useful information, thanks for providing these kinds of information. Review my web site - viagra samples 1979 Report delete
เนื่องด้วยศูนย์สารสนเทศการเกษตร ได้รับบัญชาการจากผู้บริหารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ถ้ามีหน่วยงานภายนอกต้องการข้อมูลพยากรณ์ ข้อมูลต้นทุน หรือข้อมูลที่ยังไม่ผ่านคณะกรรมการสารสนเทศ ขอให้ทำหนังสือเรียน ท่านเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ว่าท่านต้องการข้อมูลสินค้าอะไร ช่วงเวลาไหน และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อะไรค่ะ จึงขออนุเคราะห์ท่านทำหนังสือเรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อที่หน่วยงานจักได้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ท่านตามที่ต้องการค่ะ โดยสามารถส่งหนังสือได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือทาง fax. เบอร์ 02-9407210 หรือทางemail : prcai@oae.go.th ค่ะ prcai Report delete

Post reply