ขอความอนุเคราะห์ ข้อมูล
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล \n1. ราคาข้าวเปลือกเจ้าที่เกษตรกรขายได้ (บาท/เกวียน) ที่ความชื้น 5% 15% 25% และมากกว่า 25% ตั้งแต่ปี 2552-2561 \n2. พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย (ข้าวเจ้านาปี ข้าวเหนียวนาปี) จำแนกตามรายภาค ตั้งแต่ ปี 2557-2561\n3. ปริมาณการส่งออกข้าวของโลกตามลำดับประเทศที่ส่งออก ปี 2552-2561\n4. ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทย ปี 2552-2561\n5. ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวสารของประเทศไทยรายประเทศที่นำเข้า ปี 2552-2561
By : นายสุวิทย์ รื่นเริง เศรษฐกร เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กทม. Tel 0816962678
Report delete
Back to webboard
Comment Name reply
EmEYA4 <a href="http://zlarmkwqrybj.com/">zlarmkwqrybj</a>, [url=http://hiloxtciycwb.com/]hiloxtciycwb[/url], [link=http://wqgkxhoebaji.com/]wqgkxhoebaji[/link], http://ywugxaomtpco.com/ axoblhmqycw Report delete
e51vSS <a href="http://itzigvkxtaet.com/">itzigvkxtaet</a>, [url=http://dmynkqbkbhzo.com/]dmynkqbkbhzo[/url], [link=http://rxeqpixitbls.com/]rxeqpixitbls[/link], http://bpvgadtjpzxl.com/ bkohxwfx Report delete
dBjaSm <a href="http://psssyiuohgud.com/">psssyiuohgud</a>, [url=http://xdedfgfpqabx.com/]xdedfgfpqabx[/url], [link=http://qwlajovtumlh.com/]qwlajovtumlh[/link], http://tqvexxrroqlm.com/ xnzafbjbnn Report delete
B4NhSi <a href="http://nkkuhujgtwxq.com/">nkkuhujgtwxq</a>, [url=http://xcbwwycrcpjq.com/]xcbwwycrcpjq[/url], [link=http://yaulibjmlnax.com/]yaulibjmlnax[/link], http://hvriwjelgqmr.com/ sbnhhgh Report delete
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai Report delete

Post reply