สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี

                 

                     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 10 จังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้บริการ “คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร” ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ FTA, AEC, จากเกษตรทฤษฎีใหม่ สู่นา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน, ตามรอยพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียง, วิธีการสำรวจ และการใช้เครื่องวัดความชื้น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดแจ้งเจริญ ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด รวมทั้งภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการบริการคลินิกเกษตร ซึ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเกษตร ได้แก่ การจัดแสดงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ การตลาดเกษตรอินทรีย์ การเจาะเลือดเพื่อหาสารตกค้าง  การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การจัดนิทรรศการสายใยรักแห่งครอบครัว และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก