ปริมาณข้าวหอมมะลิ
เนื่องด้วยต้องการข้อมูลปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิชั้น1,2,3 ตามHS code 10063040001, 10063040002, 10063040003 ในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2551-2561 เพื่อนำมาศึกษาวิจัยความสามารถในการส่งออกข้าวของไทย \n\n\n
โดย : จากนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น