ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลส่งออกดอกกล้วยไม้สดไปญี่ปุ่น
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปริมาณการส่งออกดอกกล้วยไม้สดไปประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2550-2561 (รายไตรมาส)\nขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาการส่งออก(FOB)ดอกกล้วยไม้สดไปยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 2550-2561 (รายไตรมาส)\nเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษาค่ะ ขอขอบพระคุณค่ะ\n\n
โดย : นิสิตมก.
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์แล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น