ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวอินทรีย์
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ ดังนี้ \n- จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ \n- ปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ ทั่วประเทศ และจำแนกรายจังหวัด\n- ปริมาณการบริโภคและการส่งออกข้าวอินทรีย์\n- ราคาจำหน่ายข้าวอินทรีย์ในประเทศ\nทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์เป็นข้อมูล 10 ปีย้อนหลัง (หรือมากกว่านั้น) \n\nขอบคุณคะ
โดย : ดวงมณี พวกพล
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
tadalafil dosage VO แจ้งลบ
ขอข้อมูลนี้ด้วยได้ไหมคะ คือหนูต้องเอาใช้งานวิจัยค่ะ ขอบคุณค่ะ รัตนาภรณ์ แจ้งลบ
ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail เรียบร้อยแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น