ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลถั่วเขียว
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับผลผลิตถั่วเขียว สถิติจำนวนเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียว พื้นที่ปลูกถั่วเขียว ข้อมูลพันธุ์ถั่วเขียว(ชัยนาท84-1, ชัยนาท72, กำแพงแสน2, ชัยนาท36)\nและข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์ของถั่วเขียว (ราก ต้น ใบ)\nขอข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 - 2561 ขอบคุณครับ \n ด้วยความเคารพ\n พีรณัฐ กันงา
โดย : นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แจ้งลบ
กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น
ไม่มีข้อมูลทางด้านพฤกษศาสต์ค่ะ ส่งข้อมูลให้ทางemailแล้วค่ะ prcai แจ้งลบ

แสดงความเห็น