ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
Sasy Sasy 0 0
ขอความอนุเคราะห์ทราบราคาปุ๋ยใส่ต้นไม้สวนหย่อม นาย สิทธิโชค 2 1 prcai(อังคาร 28 มิถุนายน 2565 13:32:20)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ปุ๋ยในข้าว ชนากานต์ 6 1 prcai(อังคาร 28 มิถุนายน 2565 09:37:32)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศิ 6 1 prcai(จันทร์ 27 มิถุนายน 2565 09:14:41)
วิถีการตลาดข้าวหอมมะลิไทย จันจิรา 8 1 prcai(ศุกร์ 24 มิถุนายน 2565 09:47:18)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่ะ ปิยนุช 11 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พุธ 22 มิถุนายน 2565 14:36:07)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอ้อยโรงงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 1 prcai(จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 11:17:26)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ปีโป้ 11 1 prcai(จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 10:55:16)
ขออนุเคราะห์ข้อมูล เด็กปี4 14 1 prcai(ศุกร์ 17 มิถุนายน 2565 09:13:48)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล มูลค่าตลาดผลไม้สดในไทย สมัชญา 13 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 14:50:18)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวโพด k.Lek 14 1 prcai(จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 09:37:29)
Sam Sam 11 0
ขอความอนุเคราะห์วิธีการเข้าใช้งาน API ภัทรพงษ์ 20 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 07 มิถุนายน 2565 13:11:27)
K1keto K1keto 10 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุวิทย์ 21 1 prcai(จันทร์ 06 มิถุนายน 2565 16:23:47)
อยากทราบพื้นที่ในการปลูกสมุนไพรของจังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์ เป็นรายปีย้อนหลังตั้งแต่ปี2559-2564 นิสิตรมน. 18 1 prcai(จันทร์ 06 มิถุนายน 2565 10:47:02)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล senee 27 2 prcai(ศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 15:45:47)
Taryn Taryn 14 0
Angeles Angeles 11 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุวิทย์ 20 1 prcai(อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 15:51:16)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สินค้าเกษตร ค่ะ มินฐ์ปภา 25 1 prcai(อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 16:11:55)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุวิมล 22 1 prcai(อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 12:56:31)
Sari Sari 25 4 ผู้ใช้งานทั่วไป(อาทิตย์ 05 มิถุนายน 2565 22:21:47)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศศิ 23 1 prcai(จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565 11:35:49)
ขอความกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล วิรัช 30 5 ผู้ใช้งานทั่วไป(พุธ 08 มิถุนายน 2565 11:30:13)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุวิทย์ 49 5 ผู้ใช้งานทั่วไป(อาทิตย์ 05 มิถุนายน 2565 15:30:26)
Zola Zola 22 0
ขอข้อมูลการปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ภาคในประเทศหน่อยค่ะ ขอแบ่งเป็นแต่ละภาค supaporn 37 1 prcai(จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 09:57:36)
Seiz Seiz 30 0
BioLife Keto BioLife Keto 71 0
ขอข้อมูลราคาข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง 5 ปี ครับผม นายปิติพัฒน์ 89 1 prcai(จันทร์ 09 พฤษภาคม 2565 13:28:12)
ขอข้อมูลราคาข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง 5 ปี ครับผม นายปิติพัฒน์ 89 5 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 07 มิถุนายน 2565 15:46:04)
Carlotta Carlotta 81 0
เงื่อนไขการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA มานวัต สรรคบุรานุรักษ์ 95 1 prcai(พฤหัส 28 เมษายน 2565 16:14:49)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศิริพร 95 1 prcai(พฤหัส 28 เมษายน 2565 09:50:17)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล Siri 77 1 prcai(อังคาร 26 เมษายน 2565 11:14:37)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเห็ด นักเรียน 71 1 prcai(อังคาร 26 เมษายน 2565 10:59:24)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องทุเรียนคุ่ ปวีณ์ธิดา 75 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พุธ 20 เมษายน 2565 10:41:29)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องทุเรียนคุ่ ปวีณ์ธิดา 68 0
ขอทราบต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ข้าว รายเดือน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 83 1 prcai(อังคาร 19 เมษายน 2565 11:17:34)
ขอความอนุเคราะหฺ ข้อมูลทำวิจัย เรื่องมังคุด นาย ทวัตร แก้วใส 78 1 prcai(จันทร์ 18 เมษายน 2565 10:03:20)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันภัยการเกษตร นวพร 73 1 prcai(จันทร์ 18 เมษายน 2565 10:25:14)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูราคามะนาวและราคามะขามเปียก ปี 2544-2564 ปฏิภาณ 107 1 prcai(จันทร์ 11 เมษายน 2565 15:44:17)
ขอทราบข้อมูลเพื่อทำรายงาน สุธิดา 115 1 prcai(จันทร์ 11 เมษายน 2565 10:58:52)
ขอความอนุเคราะห์พืช ขนุน เปมิกา 106 1 prcai(พฤหัส 07 เมษายน 2565 09:51:46)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมันฝรั่ง จังหวัดลำพูน ศิริพร 116 1 prcai(ศุกร์ 01 เมษายน 2565 09:42:39)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาข้าวค่ะ ปิยนุช 123 1 prcai(พุธ 30 มีนาคม 2565 11:47:27)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทำโครงงาน นาย ทวีตร แก้วใส 117 1 prcai(พุธ 30 มีนาคม 2565 10:38:55)
ขอความอนุเคราะห์สรุปรายได้-รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร จําแนกตามประเภทฟาร์ม ธนกร จาตะวงษ์ 118 1 prcai(อังคาร 29 มีนาคม 2565 11:35:36)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตร ธนกร จาตะวงษ์ 101 1 prcai(อังคาร 29 มีนาคม 2565 11:35:12)