ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี

 

ข้าวเปลือกเจ้า

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2566  ข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์สุพรรณบุรี
ความชื้น 15%  ความชื้น 25%
โรงสีไฟโชครุ่งเรือง  โรงสีไฟโชครุ่งเรือง
104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
เดือน วันที่ โทร. (055)366103, 222186 โทร. (055)366103, 222186
กันยายน
1
11,500 -
 
2
- -
 
3
- -
 
4
11,500 -
 
5
11,500 -
 
6
11,500 -
 
7
11,500 -
 
8
11,500 -
 
9
- -
 
10
- -
 
11
11,500 -
 
12
11,500 -
 
13
11,500 -
 
14
11,500 -
 
15
11,500 -
 
16
- -
  17 - -
 
18
11,500 -
 
19
11,500 -
 
20
11,500 -
 
21
11,500 -
 
22
11,500 -
 
23
- -
 
24
- -
 
25
11,500 -
 
26
   
 
27
   
 
28
   
 
29
   
 
30