มะพร้าว 

 

มะพร้าว 

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยผล
ปี 2566 มะพร้าว 
 คุณธิดา / คุณจุ๊ แหล่งรับซื้อมะพร้าวทับสะแก จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮง จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขันธ์ อ.เมือง จ.ชุมพร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 087-4158044 โทร. (032)671614      
ผลแห้งขนาดใหญ่
เดือน วันที่          
กันยายน
1
800 800 700 500 700
 
2
- - - -  
 
3
- - - - -
 
4
800 800 700 500 700
 
5
800 800 700 500 700
 
6
800 800 700 500 700
 
7
800 800 700 500 700
 
8
800 800 700 500 700
 
9
- - - - -
 
10
- - - - -
 
11
800 900 700 500 700
 
12
800 900 700 500 700
 
13
800 900 700 500 700
 
14
800 900 700 500 700
 
15
800 900 700 500 700
 
16
- - - - -
 
17
- - - - -
 
18
800 900 700 500 700
 
19
800 900 700 500 700
 
20
800 900 700 500 700
 
21
800 900 700 500 700
 
22
800 900 700 500 700
 
23
- - - - -
 
24
- - - - -
 
25
800 1,000 800 500 700
 
26
         
 
27
         
 
28
         
 
29
         
 
30