ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5%

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2562 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 30%
สหกรณ์การเกษตรร้องกวาง
ร้านใจงามการเกษตร
หจก. สยามโปรดักส์
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
บริษัท แหลมทอง จำกัด
ร้านรับซื้อ คุณสมชาย เจริญ
หจก. สยามโปรดักส
อ.ร้องกวาง
อ.เวียงสา
ต.หนองไผ่
อีสาน จำกัด(มหาชน)
อ.ท่าเรือ
อ.เมือง
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.แพร่
จ.น่าน
 อ.หนองไผ่
อ.เมือง่
จ.อยุธยา
จ.กาญจนบุรี
จ.เพชรบูรณ์
 
  จ.เพชรบูรณ์ จ.นครราชสีมา      
เดือน วันที่     โทร.(056) 781677 โทร.(044) 291277  โทร. (035) 341097 โทร.(034) 625267 โทร.(056) 781677
เมษายน
1
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
2
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
3
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
4
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
5
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
6
- - - - - - -
 
7
- - - - - - -
 
8
- - - - - - -
 
9
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
10
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
11
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
12
- - - - - - -
 
13
- - - - - - -
 
14
- - - - - - -
 
15
- - - - - - -
 
16
- - - - - - -
 
17
- 7.80 - - - - -
 
18
- 7.80 - - - - -
 
19
- 7.80 - - - - -
 
20
- - - - - - -
 
21
- - - - - - -
 
22
- 7.80 8.30 - - - 6.30
 
23
- 7.80 8.20 - - - 6.20
 
24
- 7.80 8.20 - - - 6.20
 
25
- 7.80 8.20 - - - 6.20
 
26
- - 8.20 - - - 6.20
 
27
- - - - - - -
 
28
- - - - - - -
 
29
- - 8.20 - - - 6.20
 
30
- - 8.20 - - - 6.20