สศก. ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference)

            วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นางกาญจนา แดงรุ่งโรจน์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) “อนาคตไทย อนาคตโลก โอกาสและความรับผิดชอบ (Our Future: Our Responsibility, Our Opportunity)” ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อเป็นการสร้างเสริมสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงเหตุผลและความสำคัญของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส นำไปสู่การการเสริมสร้างความเข็มแข็งในการดำเนินงานร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แบ่งปันประสบการณ์ นำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid034upVzf9YNevZapUVHtATg5yQ42CGaKubx8wWuBuRAqhSFtB5xTCJrAmWKeSJkcLLl