การประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของ สศก. ครั้งที่ 1/2564

             วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุมเลขาธิการ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.4149598558462547