ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564

             วันที่ 15 กันยายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เพื่อติดตามสถานการณ์ยางพาราและ พิจารณาโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.4317501521672249