การประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กษ. ครั้งที่ 2/2565

           วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามการมอนิเตอร์ข่าวเชิงบวก - เชิงลบ กิจกรรมสำคัญประจำปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีโฆษกและรองโฆษก ตลอดจนผู้แทนด้านประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid02o33YLKspbXYQ5YB5Rja4cBxM2k3sdiLj2Drmj1r42rcD29goDVXy4HRHF3ny4xCRl