เลขาธิการ สศก. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้านเกษตรอัจฉริยะ ไทย-ญี่ปุ่น

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายฉันทานท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามร่วมกับนายเรียวสุเกะ โอกาวะ (Ryosuke Ogawa) ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีสาระสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะในประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เครื่องจักรกลเกษตรอัจฉริยะ ระบบการจัดการเกษตรอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลการเกษตร (agricultural data platforms) การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเกษตรอัจฉริยะ และห่วงโซ่อาหารอัจฉริยะ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อาทิ การร่วมวิจัยและพัฒนา การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิค และการประชุมปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งสามารถดำเนินการภายใต้โครงการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และกิจกรรมอื่นในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0AJi4fkGB1sD2ki2gZ5EmCQpqsVbYJAZqgmRdBCTJVpCAv57eGroVcrQe32nRDPCWl