สศก. ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU

             วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมบริจาคน้ำดื่ม ให้กับทางศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในโครงการมีแล้วแบ่งปันกล่องของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.4097325317023205