ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
 
ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 10,000 บาท/ตัน

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)
บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.40 บาท/กก.
 
ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%
บริษัท แสงศิรินำ้มันปาล์ม จำกัด อ .กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 6.90 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 6.70 บาท/กก.
 
ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3
ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 50.29 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 50.05 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด AB
บริษัทโยโก แอนด์ตงหมิง จำกัด จ.จันทบุรี 110.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมันส่งออกขนาดใหญ่
ตลาดวัดดงกลาง จ.ตราด 33.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 35.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง จ.ตราด 23.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 22.00 บาท/กก.

ลองกอง เบอร์ 1
จุดรับซื้อร้านน้องเก้า จ.จันทบุรี 27.00 บาท/กก.
 
สับปะรดโรงงาน
บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ - บาท/กก.

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่
แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 800.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 900.00 บาท/ร้อยผล
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 800.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 700.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 800.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 600.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 700.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 700.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 400.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 500.00 บาท/ร้อยผล
จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 500.00 บาท/ร้อยผล

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก
แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 300.00 บาท/ร้อยผล
 
มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ
จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 500.00 บาท/ร้อยผล 
 
สุกร
ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 65.00 บาท/กก.
 
ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 34.00 บาท/กก.
 
ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 300.00 บาท/ร้อยฟอง
 
กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.
ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 130.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ราคา 135.00 บาท/กก.

#NavigatorOAE  #สศก.