สศก. ถวายแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเทวสุนทร

             วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ได้มอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดเทวสุนทร กรุงเทพฯ ในโครงการมีแล้วแบ่งปันกล่องของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=oae.2562&set=a.909277636465364