ผอ.ศกช. ร่วมเป็นประธานฝ่ายไทย ในหัวข้อการบรรยาย big data on Agric

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.กาญจนา ขวัญเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.) ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายไทย ในหัวข้อการบรรยาย big data on Agriculture โดยกรมข้าว เป็นเจ้าภาพในการประชุม CORRA (Council for Partnership on Rice Research in Asia) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 25 ร่วมกับ สถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วม 16 ประเทศ

ในการนี้ ประเทศสมาชิกมีการแลกเปลี่ยน ในเรื่อง Digital Agriculture รวมถึง Big data on genomic and phenomics of rice

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.4522421494513583