ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ราคากลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,500 บาท/ตัน

 

ข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ุสุพรรณบุรี ความชื้น 15%

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 9,150 บาท/กก.

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ด ความชื้น 14.5%

หจก. สยามโปรดักซ์ (ช.กังวาล) อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 11.50 บาท/กก.

 

หัวมันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.85 บาท/กก.

 

ผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลาย เปอร์เซนต์น้ำมันปาล์ม 18%

บริษัทแสงสิริน้ำมันปาล์ม จำกัด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี 6.70 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 6.60 บาท/กก.

 

ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 54.23 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 54.90 บาท/กก.

 

ทุเรียนหมอนทองขนาดกลาง

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.

 

เงาะโรงเรียน

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี - บาท/กก.

 

ลำไยทั้งช่อพันธ์อีดอเกรด AA

โอเคอินเตอร์เฟรชเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.หางตง จ.เชียงใหม่ 27.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 29.00 บาท/กก.

 

ลำไยทั้งช่อพันธ์อีดอเกรด A

โอเคอินเตอร์เฟรชเทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด อ.หางตง จ.เชียงใหม่ 20.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 23.00 บาท/กก.

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 700.00 บาท/ร้อยผล ราคาลดลงจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 800.00 บาท/ร้อยผล

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 900.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 800.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายมนัส เหล็กสงคราม อ.เมือง จ.ชุมพร 600.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าวนายบุญธรรม เกิดสมบัติ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 600.00 บาท/ร้อยผล 

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดกลาง

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 450.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 400.00 บาท/ร้อยผล

จุดรับซื้อมะพร้าว ตั้งเต็กเฮ็ง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 600.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 400.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดเล็ก

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 350.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 300.00 บาท/ร้อยผล

 

มะพร้าวผลแห้งขนาดคละ

จุดรับซื้อมะพร้าวนายประยูร ใจห้าว อ.สีมาชล จ.นครศรีธรรมราช 600.00 บาท/ร้อยผล ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 550.00 บาท/ร้อยผล

 

สุกร

ฟาร์มคุณบำเพ็ญ อ.เมือง จ.นครปฐม 110.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 108.00 บาท/กก.

 

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 52.00 บาท/กก.

 

ไข่ไก่สด

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 340.00 บาท/ร้อยฟอง

 

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 70 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 145.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ราคา 155.00 บาท/กก.

 

#OAE_Navigator  #สศก