การประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565

           วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายศรีไพร บุญยะเดช เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานกาชาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยผู้แทนจากศูนย์ประเมินผล ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีนางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid02r8JWWUg4o63CtUCqiQpo5a3Fs6M59dUjWGkPTTbSAxVvBYsPuPEQboZSevHKjSNl