ศสส. จัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)

            วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ได้มีการดำเนินงานจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล (ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร) และบุคลากรศสส. ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารและสถานที่ปฏิบัติงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/posts/pfbid02QWb5eDShNH1CpbCgQiDGCBV7C5aVyLR31FcwY3QaVJvevbNx9HRi5Ytwadfyri8Sl