ศสส. ร่วมกิจกรรมปันน้ำใจให้เด็กตาบอดและผู้พิการซ้ำซ้อน ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย

              วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล (ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร) และบุคลากร ศสส. ร่วมทำกิจกรรมปันน้ำใจให้เด็กตาบอดและผู้พิการซ้ำซ้อน ณ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การสถานสาธารณกุศล (โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/technooae/posts/pfbid0u1vMxPdqYbXmzAYKpmYkiUs3ZTdzRtMmfHDAZPuzseKnupr1r8yj36jLhedu5GHVl