สศก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบ 10 ปี

           วันที่ 25 มกราคม 2566 นายศรีไพร บุญยะเดช เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบ 10 ปี พร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในนามของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ งานวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้รับชมนิทรรศการผลงานปฏิบัติการฝนหลวงในหลากหลายมิติที่พัฒนาต่อยอดเรื่อยมาตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/pfbid0EB889yByWY1gYtJ9wFGpkZmak6s7cK6uCeWGA8X132GAYVASdx5Z4D5JfhKfe8eKl