ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม
  • ราคาวิกฤติ
  • ราคาเฝ้าระวัง
  • ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

มัลติมิเดีย

ศปผ. ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2566 จ.ปราจีนบุรี

 

ปฏิทินกิจกรรม

EIT หน่วยงาน
แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ สศก
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ